Diverzita

Dosiahneme vyrovnaný podiel mužov a žien na manažérskych pozíciách.

Rúcame mýty o tom, že ženy do pivovarníctva nepatria. Ženy u nás pracujú na mnohých rozličných pozíciách, od výrobných cez odborné pivovarské až po manažérske. Prioritou je pre nás ponúkať ľuďom možnosť využiť naplno ich individuálny potenciál. Pre našich zamestnancov vytvárame prostredie, v ktorom sa cítia spokojne a bezpečne.

Sme signatármi a ambasádormi Charty Diverzity Slovensko. V jej duchu sa snažíme vytvárať kultúru vzájomného rešpektu, dôvery, empatie, vzdelávania a inklúzie. Do roku 2030 chceme dosiahnuť rovnaký podiel žien a mužov na vrcholných manažérskych pozíciách. Nezameriavame sa však iba na vedúce funkcie. 

Množstvo našich tímov má už dnes medzinárodné zloženie a je v nich maximálne rešpektovaná vzájomná rozmanitosť kultúr. Okrem transparentného odmeňovania poskytujeme zamestnancov tiež niekoľko benefitov s cieľom podporiť zladenie pracovného a súkromného života.

Našou absolútnou prioritou je bezpečnosť našich ľudí. Aktívni sme aj v oblasti rozvoja ich funkčných zručností a zameriavame sa tiež na ich individuálny rozvoj.

29%

podiel žien na manažérskych pozíciách

podil-zen-CZ