Odpady

Žiadny odpad z našich pivovarov neskončí na skládke.

Dlhodobo znižujeme množstvo vyprodukovaného odpadu. Ak sa odpadu nedá vyhnúť, hľadáme preň ďalšie využitie. Vedľajšie produkty z výroby sladu a piva sú čisto prírodného charakteru, vďaka čomu ich môžeme druhotne využiť ako krmivo pre hospodárske zvieratá.

Spôsob nakladania s odpadmi (v našom pivovare v roku 2020)

odpady-sk2

Veľkú pozornosť venujeme tiež obmedzeniu tvorby zvyškových odpadov, ako sú obmeny etikiet spojených s reklamnými kampaňami, alebo udržateľný prístup k rôznych marketingovým baleniam Etikety vratných fliaš upravujeme tak, aby boli po umytí recyklovateľné, spáliteľné, kompostovateľné, prípadne inak spracovateľné.

Vedľajšie produkty pri výrobe piva už takmer na 100 % druhotne využívame. Našim poľnohospodárom dlhodobo dodávame mláto, kvasnice a sladovnícky odpad ako krmivo. Čistiarenské kaly sa dlhodobo používajú ako hnojivo v poľnohospodárstve a odpadová filtračná kremelina sa zaoráva, čo prispieva k zľahčovaniu pôdy v rekultivovaných územiach. Po novom využívame naše mláto aj pri výrobe pivovarských krekerov.

Pivovarské krekry, po kterých se umlátíte! – YouTube