Podpora komunít

Chceme byť dobrým susedom tam, kde podnikáme.

Už dve dekády aktívne podporujeme v okolí našich pivovarov komunitný život a snažíme sa o zachovanie miestnych tradícií..

Aktívne spolupracujeme s mestami a krajmi, kde naše pivovary pôsobia. Pomáhame rozvíjať infraštruktúru či chrániť životné prostredie, podporujeme lokálne tradície a rozvoj cestovného ruchu a spolupracujeme tiež pri mimoriadnych udalostiach. 

Prostredníctvom dlhoročného partnerstva s Komunitnou nadáciou Veľký Šariš pravidelne podporujeme verejnoprospešné organizácie, ktoré pôsobia v regióne nášho pivovaru. Preto spoločne realizujeme grantový program Šariš ľuďom.

350

tisíc euro sme doteraz rozdelili v rámci našich grantových programov

Grantový program Šariš ľuďom

180

podporených lokálnych projektov

Nadačný fond Na budúcnosť!

Cieľom fondu je prinášať udržateľné riešenia hospodárenia s vodou, chrániť a zadržiavať vodu v krajine, prispievať k zachovaniu biodiverzity, podporovať výsadbu stromov, hľadať funkčné riešenia ktoré minimalizujú dopad činnosti človeka na životné prostredie a prispievajú tak k trvalej udržateľnosti.

Nadačný fond Na budúcnosť