Naše ambice

Přispíváme k naplnění Cílů udržitelného rozvoje OSN

Udržateľnosť podnikania je integrálnou súčasťou našej firemnej stratégie. Náš prístup vychádza z Cieľov udržateľného rozvoja (SDGs) prijatých na samite OSN v septembri 2015, pričom naše aktivity vedú predovšetkým k redukcii uhlíkovej stopy s cieľom neprekročiť oteplenie planéty o viac ako 1,5°C
Zaviazali sme k cieľom Science Based Targets a prostredníctvom našej materskej skupiny Asahi sme členom globálnej iniciatívy RE100 zameranej na používanie elektriny z obnoviteľných zdrojov.

Prehľad našich prioritných cieľov SDG

3 - ikony-18
5 - ikony-19
6 - ikony-20
7 - ikony-24
8 - ikony-25
9 - ikony-26
10 - ikony-21
12 - ikony-22
13 - ikony-23
15 - ikony-27
17 - ikony-28