Voda

Znížime priemernú spotrebu vody na výrobu 1 hl piva na 2,75 hl.

Predstavuje jednu zo základných zložiek na Zemi. Z vody vzišiel prvý život a zohrala tiež kľúčovú úlohu pri vzniku našich pivovarov. Nie je totiž vôbec náhoda, že pre ich výstavbu boli zvolené miesta, ktoré sú známe mäkkosťou miestnej vody, alebo ponúkajú jej výbornú kvalitu vďaka blízkej rieke. V pivovare Šariš ide o vodu z hlbokých studní, čerpanú z oblasti prameňov Torysy. Druhým zdrojom sú naše vlastné studne, ktoré sčasti zásobujú sladovňu.

Voda je kvôli klimatickým zmenám stále viac v ohrození. Našu pozornosť preto sústreďujeme na účinné zadržiavanie vody v krajine a na znižovanie jej spotreby pri výrobných procesoch. V pivovare Šariš sa nám v posledných rokoch opakovanými investíciami podarilo dosiahnuť zníženie spotreby vody o viac ako jednu tretinu. Priemerná spotreba vody je dnes 2,78 litra vody na jeden liter piva.

Vývoj spotreby vody (v pivovaroch v Čechách a na Slovensku)

spotreba_vody_SR(3)

K šetrnému využívaniu vodných zdrojov motivujeme tiež pestovateľov a našich zákazníkov. Práve v tejto oblasti vidíme v budúcnosti najväčšie výzvy.

Spotreba vody podľa pivovarov (v roku 2020)

spotreba_vody_mapa_SR(1)

V roku 2021 sme spoločne so spoločnosťou Microsoft spojili expertov z celého sveta na pomoc českému chmeľu a predstavili náš projekt „Pro chmel“, ktorý prostredníctvom najmodernejších technológií pomáha pestovateľom efektívnejšie zavlažovať chmeľnice.