Zodpovednosť

Nealkoholické nápoje budú do roku 2030 tvoriť 25 % nášho portfólia.

K reklame aj pitiu piva pristupujeme s rozumom. Presadzujeme zodpovedný prístup ku konzumácii a propagácii piva. Chceme totiž, aby naše nápoje prinášali konzumentom výhradne radosť a potešenie.

Uvedomujeme si, že nezodpovedná konzumácia alkoholu môže mať na život jednotlivca a jeho blízke okolie veľmi negatívny dopad. Pri propagácii a predaji piva sa riadime prísnymi etickými pravidlami nad rámec zákona a zapájame sa do viacerých aktivít, ktoré podporujú zodpovednú konzumáciu. 

Osvetou sa snažíme zmeniť tolerantný postoj verejnosti k pitiu mladistvých  Vytvorili sme webové stránky „www.promileinfo.sk“,  ktoré poskytujú objektívne, presné a vyvážené informácie o rizikách a prínosoch konzumácie alkoholu. Sme zapojení aj do osvetovej kampane „Rešpektuj 18“, ktorá sa snaží zmeniť tolerantný postoj verejnosti ku konzumácii alkoholu mladistvými. 

Všetka naša komerčná komunikácia podlieha prísnym etickým pravidlám a procesom, ktoré zaručujú, že cielime výhradne na dospelých a nenabádame k nezodpovednej konzumácii alkoholu. 

Našim spotrebiteľom prinášame pestrejšiu ponuku a zdravšie zloženie nápojov, keď postupne rozširujeme portfólio v kategórii nealkoholických ochutených produktov

Kódex komerčnej komunikácie

Podiel portfólia nealko nápojov v CZ/SK (v roku 2020)

ikony-01
Osvetovy stanok Respektuj 18!