Uhlíková neutralita

Naše pivovary budú do roku 2030 uhlíkovo neutrálne.

Zásadnou zmenou v našom prístupe je záväzok dosiahnuť nulovú uhlíkovú stopu naprieč celým dodávateľsko-odberateľským reťazcom – od semienka až po pohár. Ten znamená tiež nutnosť dívať sa aj za brány našich pivovarov. Omnoho viac ako predtým si uvedomujeme, že túto zmenu nedosiahneme sami, ale iba vďaka spolupráci s ďalšími partnermi.

Naše ciele

2025

Elektrina iba z obnoviteľných zdrojov.

2030

Uhlíkovo neutrálne pivovary.
O 30 % menšia uhlíková stopa naprieč celým reťazcom (v porovnaní s r. 2019).

2050

Uhlíková neutralita naprieč celým reťazcom.

Spotreba energie a uhlíková stopa v našom pivovare (v roku 2020)

CO2-SK

Informovanie verejnosti o výsledku oprávnených meraní emisií.

Za posledných 10 rokov sa nám podarilo znížiť spotrebu energie pri výrobe piva o viac ako 40 percent. Za rovnaké obdobie sme o rovnakých 40 percent znížili aj celkové množstvo emisií pri výrobe piva.
Stále viac priestoru dávame zeleným zdrojom energie. Aktívne hľadáme nové partnerstvá, vďaka ktorým bude možné investovať do nových obnoviteľných zdrojov, a zabezpečiť si tak budúci odber zelenej elektriny či tepla.
Nehodláme však skončiť iba pri znižovaní spotreby energie v našich pivovaroch. Pozitívne chceme ovplyvňovať celý dodávateľsko-odberateľský reťazec. Iba vďaka tomu sa nám podarí splniť náš cieľ dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu naprieč celým reťazcom.

Produkcia emisií od semienka po pohár

od seminka-SK